2 maart: Oorlog en Schrijverschap met Maxim Osipov

U I T G E V E R I J   V A N   O O R S C H O T ,   U N I V E R S I T E I T   G E N T   &   B O E K H A N D E L   W A L R Y
nodigen u uit op

een gespreksavond over
O O R L O G   &   S C H R I J V E R S C H A P
met de Russische auteur Maxim Osipov

 

op donderdag 2 maart

om 19u00

in Auditorium 1 Jan Broeckx, Blandijnberg 2, Gent

de avond gaat door in het Engels

 

O P   H E T   P R O G R A M M A

De avond wordt ingeleid door 
Piet Van Poucke (UGent), waarna curator Johan de Boose auteur Maxim Osipov zal interviewen.

Jarenlang werkte Maxim Osipov (Moskou, 1963) als cardioloog in onder meer San Francisco en Moskou.  Daarnaast maakte hij naam als auteur van korte verhalen en theaterstukken. Na de inval in Oekraïne vluchtte Osipov weg uit Rusland, samen met zijn familie. Als schrijver in ballingschap legt hij de donkere Russische volksaard bloot. Het grootste deel van de verhalen die in zijn recent vertaalde bundel Kilometer 101 te lezen zijn, zijn echter geschreven vóór zijn vlucht uit Rusland. Osipov stelt ook in die teksten een meedogenloze diagnose van de problemen en gevaren van Poetins Rusland.Tickets vindt u hier:Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag een gesigneerd exemplaar, dan kan u ook telefonisch (09 222 91 67) of via mail (boekhandel@walry.be) doorgeven voor wie u het graag gesigneerd wil hebben.

 

O V E R   M A X I M   O S I P O V

Maxim Osipov schrijft sinds 2007 essays, korte verhalen en romans en publiceerde zes verhalenbundels en viel daarmee herhaaldelijk in de prijzen. In 2022 werd hem de Nederlandse Europese Literatuurprijs toegekend. Osipovs werk is vertaald in 22 talen. In Nederlandse vertaling verschenen De wereld is niet stuk te krijgen (2021) en Kilometer 101 (2022), beide bij van Oorschot.
Sinds het najaar van 2022 doceert hij Russische literatuur aan de Universiteit Leiden en woont hij in Amsterdam. 


Vorige post Volgende post


Laat een reactie achter