21 maart: Stoïcon-X Gent met Jef Willems van 'Onbespreekbaar'

Literair evenement

S T O Ï C O N - X
M E T   J E F   W I L L E M S   V A N   D E   P O D C A S T   ' O N B E S P R E E K B A A R '

donderdag 21 maart 2024 om 20u00
in het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

Het stoïcisme is een praktische filosofie die gericht is op een goed leven, voor jezelf en voor anderen. Een filosofie met meer dan 2000 jaar ervaring, niet alleen voor denkers maar ook voor doeners. Op Stoicon-X Gent kan je aan de hand van korte talks kennismaken met het moderne stoïcisme, meer bijleren en vind je inspiratie voor de praktijk.

Als mede-oprichter van Onbespreekbaar, streeft Jef Willem naar een wereld waarin mentale gezondheid openlijk besproken wordt. Het Onbespreekbaar platform bereikt met de podcast, het boek Omdat we hier niet genoeg over praten, sociale media en workshops miljoenen mensen. Jef ontdekte jaren geleden het stoïcisme als levensleidraad, waardoor veerkracht en betekenis zijn leven doordringen.

Waar de wereld in 2024 voortdurend nieuwe uitdagingen in onze richting gooit, gelooft Jef dat een meer dan 2000 jaar oude leerschool antwoorden kan bieden. In zijn talk deelt hij in een uur zijn inzichten over zingeving in onze postmoderne wereld.

Schrijf het alvast in de agenda. Meer info over inschrijvingen volgt later.

Vorige post Volgende post


Laat een reactie achter