23 september: boekvoorstelling - 'De melkboer en de geschiedenis'


J O H N   V A N D A E L E ,   B O E K H A N D E L   W A L R Y   &   U I T G E V E R I J   E P O
nodigen u van harte uit op

de boekvoorstelling van
D E   M E L K B O E R
E N   D E   G E S C H I E D E N I S


Tien jaar, met lange pauzes tussendoor, werkte John Vandaele aan dit boek. In tegenstelling tot zijn vorige boeken, benadert de auteur de internationale geschiedenis vanuit persoonlijke verhalen. Zo begint het boek met de ervaringen van Vandaeles ouders op de West-Vlaamse boerderijen waar ze opgroeiden.

We hopen u te mogen verwelkomen op
vrijdag 23 september 2022
om 20u00
in de refter van de Sint-Baafsabdij in Gent

De toegang is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.
Mail (inschrijving@walry.be) of bel (09 222 91 67) naar boekhandel Walry.O V E R   H E T   B O E K

€ 39,99

Doorheen de vijf hoofdstukken geven persoonlijke belevenissen van mensen in het West-Vlaanderen en Gent van toen en nu het boek gestalte. Daarin worden de grote gebeurtenissen vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw weerspiegeld: de Tweede Wereldoorlog, de kolonisering en de onafhankelijkheid van de Aziatische en Afrikaanse landen, de gouden jaren van het Westen, de opkomst van het neoliberalisme tijdens de crisis van de jaren 1975-1985, de val van de Berlijnse Muur en de b(r)oze wereld die ontstond na 2008...

Bekijk het boek in onze webshop


O P   H E T   P R O G R A M M A :

Auteur Christophe Vekeman gaat in gesprek met John Vandaele, Badra Djait (voorzitster van www.voem.be) en professor Internationale politiek Dries Lessage. De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Osama Abdulrasol.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag een gesigneerd exemplaar, dan kan u telefonisch (09 222 91 67) of via mail (boekhandel@walry.be) doorgeven welk boek u wenst te bestellen en voor wie u het graag gesigneerd wil hebben.


O V E R   D E   A U T E U R

John Vandaele bericht voor Mo* over de sociale, ecologische, economische en bestuurlijke aspecten van globalisering. Geografisch heeft hij het voorrecht Congo en Oost-Azië (vooral China) te mogen volgen.

In het verleden werkte hij als freelance journalist voor Knack, De Morgen en vele andere media tussen 1986 en 2003. Hij schreef er over een brede waaier van buitenlandthema’s (Afrika, Azië, globalisering, Noord-Zuidverhoudingen… ), sociaal-economische en ecologische thema’s. In diezelfde periode werkte John ook geregeld voor De Wereld Morgen. John is daarnaast nauw betrokken bij de Buren van de Abdij


Een organisatie van Buren van de Abdij, De centrale en Boekhandel Walry


Vorige post Volgende post


Laat een reactie achter