Vrijheid, gelijkheid, solidariteit - Een overzicht van de belangrijkste sociale en politieke ideologieën
Sami Zemni

Vrijheid, gelijkheid, solidariteit - Een overzicht van de belangrijkste sociale en politieke ideologieën

Gewone prijs €35,00 €35,00 Prijs per stuk per
BTW inbegrepen
Sinds de Verlichting streeft de mens steeds sterker naar emancipatie. Die emancipatiestrijd was én is een proces vol spanningen en klassenconflicten: waar de ene groep verandering eist, pleiten anderen voor behoud. Daarom is de geschiedenis van de emancipatie onlosmakelijk verbonden met machtsstrijd en ideologische geschillen. Eindigt dat streven naar meer vrijheid ook met gelijkheid in de werkelijkheid? En zo ja, hoe moet die gelijkheid dan tot stand komen?

Dit boek laat de lezer op kritische wijze kennismaken met de ideeën waarop onze politieke moderniteit stoelt – vrijheid, gelijkheid en solidariteit – en licht toe hoe verschillende ideologieën vorm gaven aan die ideeën. Daarvoor neemt de auteur ons mee op een fascinerende tijdreis die begint met de ontrafeling van de middeleeuwse orde en ons langs de Verlichting, de moderniteit en de wereldoorlogen weer naar het heden brengt. Onderweg ontdekken we de geschiedenis van alle belangrijke ideologieën, van (neo)conservatisme tot anarchisme, van nazisme tot feminisme. Telkens stellen we ons de vraag welke visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit er binnen en tussen die ideologieën voorkomen. Daarbij komen ook relevante hedendaagse onderwerpen zoals alt-right, ecologie en multiculturalisme aan bod. Dat alles maakt Vrijheid,
gelijkheid, solidariteit een razend actueel boek – ideologieën zijn immers terug van nooit weggeweest.

9789463934411
Sami Zemni
OWL PRESS