Tractatus - Logisch‑filosofische verhandeling
Ludwig Wittgenstein

Tractatus - Logisch‑filosofische verhandeling

Gewone prijs €20,00 €20,00 Prijs per stuk per
BTW inbegrepen
De Tractatus van Ludwig Wittgenstein is niet
alleen een van de invloedrijkste filosofische
werken van de twintigste eeuw, maar vooral
ook een tekst die generaties lezers blijft
fascineren. Worstelend met vraagstukken
over logica, betekenis en de wereld ontwikkelt
Wittgenstein een radicale visie op wat taal is
en op wat haar grenzen zijn.

Op basis van de gezaghebbende kritische
editie vervaardigde filosoof Victor Gijsbers
een geheel nieuwe vertaling van de tekst,
die hier zij aan zij met de Duitse tekst wordt
gepresenteerd. In helder Nederlands worden
de ideeën van Wittgenstein voor een nieuw
publiek ontsloten. Een uitgebreid nawoord
helpt de lezer de weg te vinden in de soms
hermetische tekst van de Tractatus.

Ludwig Wittgenstein (1889‑1951) was een Oostenrijks‑Britse filosoof.
Hij wordt gezien als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw.
Wittgenstein studeerde bij Bertrand Russell te Cambridge, waar hij van 1939
tot 1947 de leerstoel voor wijsbegeerte bekleedde.
Hij heeft twee boeken op zijn naam staan die een omwenteling in het filosofisch
denken teweegbrachten: de Tractatus en de Filosofische onderzoekingen.
Wittgenstein is vooral beroemd door zijn bijdragen aan de taalfilosofie, de
filosofie van de wiskunde en de grondvesten van de logica. Victor Gijsbers (1982)
doceert filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert over onder andere
causaliteit, de metafysica van de tijd en de aard van wetenschappelijk begrijpen.

Ludwig Wittgenstein9789024439553

Boom