Het Europese nihilisme - Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren
Paul van Tongeren

Het Europese nihilisme - Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren

Gewone prijs €24,95 €24,95 Prijs per stuk per
BTW inbegrepen

Herziene en uitgebreide editie van Paul van Tongerens klassieke Nietzsche‑studie.

‘Het nihilisme staat voor onze deur; waar komt deze meest sinistere van alle gasten vandaan?’ Nietzsche beschrijft het nihilisme meerdere malen als iets onheilspellends, als een ‘catastrofe’. Hij stelt het voor als iets wat onvermijdelijk zal komen en verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Aan het eind van de negentiende eeuw schrijft hij dat die naargeestige maar noodlottige gebeurtenis zich zal voltrekken in de komende twee eeuwen. Dat betekent dat wij er heel dichtbij zijn, er misschien wel middenin zitten. Hoe kan het dat wij niet verontrust lijken over datgene wat volgens Nietzsche de onheilspellendste gebeurtenis aller tijden is? Heeft Nietzsche zich vergist? Of zijn wij blind en doof voor wat er aan het gebeuren is?

Paul van Tongeren beschrijft de filosofische, culturele en politieke geschiedenis van het nihilisme. Hij presenteert de belangrijkste teksten van Nietzsche over het nihilisme en waagt zich aan een interpretatie van diens gedachten over het Europese nihilisme. Ook de receptie van dit begrip in het werk van andere denkers, zowel nationaal als internationaal, komt uitgebreid aan de orde.

De eerste editie van dit boek in 2012 bracht belangrijke nieuwe perspectieven op Nietzsches analyse van het Europese nihilisme. Die lokten dan ook de nodige discussies en commentaren uit. In deze nieuwe editie gaat Van Tongeren daar uitvoerig op in en scherpt hij zijn analyse verder aan. Zo vormt dit boek een nieuw hoofdstuk in de nog altijd levendige Nietzsche-receptie.

Paul van Tongeren (1950) is Denker des Vaderlands (2021-2023) en emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek. Hij publiceerde veel filosofische boeken, onder meer over de deugdethiek van Aristoteles en de filosofie van Friedrich Nietzsche. In 2021 verscheen zijn nieuwste boek Doodgewone vrienden.

Paul van Tongeren
9789024439386
Boom