Inspireren tot medeverantwoordelijkheid
Ineke Van de Braak

Inspireren tot medeverantwoordelijkheid

Gewone prijs €29,50 €0,00 Prijs per stuk per
BTW inbegrepen
Organisaties zijn steeds meer open systemen geworden, met veel invloeden van buitenaf. De concurrentie is hoog, de klanten zijn veeleisend. De druk om resultaten te behalen, vaak op korte termijn, is groot. Zelfsturing van medewerkers is in zo’n context van cruciaal belang. Als leidinggevende is het de kunst om de juiste maat in leiderschap te vinden. Je moet ervoor zorgen dat medewerkers de ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid én dat zij deze ook daadwerkelijk nemen.

Maar hoe doe je dat? Hoe bevorder je dat medewerkers met elkaar een visie op het werk ontwikkelen en dat ze deze visie in de dagelijkse praktijk waarmaken? Hoe nodig je hen uit om hun talenten en mogelijkheden ten volle in te zetten? En hoe stimuleer je hen zich niet alleen op hun eigen taak te richten, maar ook verantwoordelijkheid te nemen voor effectieve samenwerking?

Dit boek biedt een houvast om concrete stappen te zetten in het ontwikkelen van een leiderschapsstijl die medewerkers inspireert. De Themagecentreerde Interactie (TGI) vormt hierbij het uitgangspunt. Dit systeem van waarden en opvattingen biedt een concrete methodiek voor het leiden van jezelf en anderen.

Inspireren tot medeverantwoordelijkheid is geschreven voor leidinggevenden die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van zelfsturing van medewerkers en teams.

Ineke van de Braak werkt vanuit haar bedrijf 4D organisatieontwikkeling & opleiding als adviseur, coach en opleider op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling en teamontwikkeling.

ISBN 9789024400713
Ineke Van de Braak