XVI. De zinderende 16e eeuw - Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen
Francis Weyns

XVI. De zinderende 16e eeuw - Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen

Gewone prijs €35,00 €35,00 Prijs per stuk per
BTW inbegrepen
Er zijn eeuwen die meer geschiedenis gemaakt hebben dan andere. Bij de meest zinderende eeuwen was zeker de zestiende.
Habsburger Keizer Karel bestuurt een rijk zo groot dat de zon er nooit ondergaat. De protestantse reformatie wordt
bloedig onderdrukt: de inquisitie tegen de ketters. Oorlog volgt op oorlog, er is oproer overal in Europa, heksen worden
vervolgd. Maar er is ook intellectuele vooruitgang: het humanisme, de renaissance, Mercator, Erasmus, Vesalius.

Historicus Francis Weyns slaagde erin de 16e eeuw in één meeslepend verhaal te omvatten: een meesterwerk! Hij heeft
oog voor de brede duiding (politiek, sociaal, dynastiek...), maar vertelt ook boeiend over de anekdotiek van feesten en
inhuldigingen, seksuele uitspattingen en terechtstellingen, hoe grote en kleine mensen dachten en leefden.
U zal de zestiende eeuw herbeleven als ware het een roman...

9789463934299
Francis Weyns
Borgerhoff & Lamberigts