24 november: boekvoorstelling met Els Snick - 'Vlucht en einde van Joseph Roth'

 

E L S   S N I C K ,   U I T G E V E R I J   V A N O O R S C H O T   &   B O E K H A N D E L   W A L R Y
nodigen u uit op

de boekvoorstelling van
V L U C H T   E N   E I N D E   V A N   J O S E P H   R O T H
geschreven door Soma Morgenstern
in een vertaling van Els Snick

 

op donderdag 24 november

om 20u00 (deuren open om 19u30)

in Theater Tinnenpot

Tinnenpotstraat 21, Gent

Parkeren is mogelijk in de parkings onder de Vrijdagmarkt en Ramen, beide op ongeveer 10 minuten wandelafstand.

 

O P   H E T   P R O G R A M M A

- Verwelkoming door Roth-kenner en vertaalster Els Snick
- Els Snick gaat in gesprek met beeldend kunstenaar en historicus Koen Broucke over hun werk, Roth en het boek Vlucht en einde van Joseph Roth
- Damast Duo (Shalan Alhamwy en Jonas Malfliet) zorgen voor de gepaste muziek
- Roth-liefhebber en acteur Daan Hugaert, die exact 50 jaar op de planken staat, leest voor uit het werk van Joseph Roth.

Na aflopen treffen we u graag in de gezellige bar van De Tinnenpot.


Deelnemen is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.
Mail (inschrijving@walry.be) of bel (09 222 91 67) naar boekhandel Walry.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag een gesigneerd exemplaar, dan kan u ook telefonisch (09 222 91 67) of via mail (boekhandel@walry.be) doorgeven voor wie u het graag gesigneerd wil hebben.

 

O V E R   H E T   B O E K

 

Vlucht en einde van Joseph Roth
€ 29,50

Soma Morgenstern ontmoette Joseph Roth voor het eerst in 1909 in Lemberg (het huidige Lviv) tijdens een congres van joodse scholieren. Hun gezamenlijke achtergrond schiep meteen een gevoel van verbondenheid. Allebei waren ze afkomstig uit Galicië, een verre uithoek van het Habsburgse rijk, tegenwoordig Oekraïne.

 

Beiden gingen in Wenen studeren en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden ze soldaat aan het front in Oost-Galicië. Vervolgens werden ze allebei correspondent voor de cultuurpagina’s van de Frankfurter Zeitung – Morgenstern in Wenen en Roth in Berlijn. Toen in 1933 Hitler aan de macht kwam, vluchtte Roth naar Parijs, waar hij ten slotte in een klein hotel zijn laatste onderkomen vond. In 1934 vluchtte ook Morgenstern naar Parijs en nam een kamer in hetzelfde hotel. In weerwil van Morgensterns pogingen Roth van de drank af te krijgen, nam diens alcoholverslaving alleen maar toe, tot hij uiteindelijk in mei 1939 overleed aan de gevolgen ervan. In Vlucht en einde van Joseph Roth schetst Morgenstern een zeer persoonlijk beeld van zijn bewogen vriendschap met Joseph Roth in politiek dramatische tijden.


Vorige post Volgende post


Laat een reactie achter